Skip to content

Dit is nog eens graven

sleuven graven

We hebben al eerder gesproken over drainage/afwatering.
Afgelopen week is het grote werk begonnen. Machinist Erwin (van de Volkstuinen) heeft twee lange, diepe sleuven gegraven.

omgeploegd
omgeploegd

Het land lijkt wel omgeploegd. De waterstand is duidelijk gedaald. Het water in de sleuven ligt nog maar een paar cm hoger dan het slootwater. En lager kan niet.
De drainagebuizen liggen al klaar in de kas.

sleuf

 

drainagebuis