Skip to content

Eindelijk weer begonnen

Het laatste gedeelte van de voorbereidingen op het schooltuinseizoen was best spannend.
Veel regen, dan kun je de grond niet frezen, want de freesmachine loopt vast in de modder.
En ja, als je de grond niet kunt frezen, kun je ook geen tuintjes uitzetten.
De laatste week, vanaf 25 maart, konden we eindelijk aan de gang.

tuintjes uitzetten
tuintjes uitzetten

We konden alles klaarmaken tot en met de groepen van donderdagochtend.

Op maandag 1 april kwamen de eerste scholen paadjes trappen en daarna kwam het echte voorbereidende werk: mest strooien en netjes inharken.

Moeten we niet iets in de grond stoppen om te laten groeien?
Nou en of: de eerste les zijn er pootaardappels gepoot en is er sterrenkers gezaaid.
We zijn blij dat we weer begonnen zijn!

aan het werk!
aan het werk!